Michal


Linhart


daňový poradce


Ikona
O MNĚ
Kdo jsem

Jsem členem Komory daňových poradců ČR od roku 1998. Specializuji se na odčitatelnou položku výzkumu a vývoje, daňové souvislosti developerských projektů a daňové a účetní souvislosti realizace dotačních projektů.

Vzdělání

Vystudoval jsem Vysoké učení technické v Brně, kde jsem získal bakalářský titul v oboru Daňové poradenství. Posléze jsem na téže vysoké škole dosáhl na titul Ing., a to v oboru Podnikové finance a obchod.

Zájmy

Jsem aktivní sportovec s vášní zejména k cyklistice, běhu a skialpinismu.

Spolupráce

Aktivně hovořím anglicky. Pasivně jsem pak schopen se dorozumět i německy a francouzsky. Moje kancelář sídlí v Brně, nicméně spolupracujeme s klienty po celé republice.

Tým

K dispozici Vám pod hlavičkou mé kanceláře je tým zkušených samostatných účetních, mzdových účetních a externích spolupracujících odborníků z dalších na účetnictví a daňové poradenství navazujících oborů.

NAŠE SLUŽBY

Daňové poradenství obecné

 • operativní poradenství pro řešení každodenních účetních a daňových problémů
 • zpracování všech daňových přiznání a hlášení k daním, k nimž je daňový subjekt registrován
 • optimalizace daňové povinnosti v souladu s národním, komunitárním i mezinárodním právem
 • maximalizace daňových úlev a slev na dani
 • zpracování daňového a účetního odpisového plánu
 • zpracování postupů účtování a optimalizace vnitřních účetních postupů
 • zajištění auditu u spolupracujících auditorů
 • zastupování společnosti při auditu
 • kvalitní příprava podkladů k finančním kontrolám
 • zastupování při jednání s úřady
 • zajištění právního zastoupení nezávislým advokátem v případě soudního sporu

Daňové poradenství specializované na daňovou podporu výzkumu a vývoje

 • podrobnosti o této oblasti si můžete přečíst zde

Daňové poradenství specializované na transakce s nemovitostmi a realizaci developerských projektů

 • systematické daňové poradenství při realizaci developerských projektů
 • koordinace daňového poradenství s právními a realitními partnery projektů
 • komunikace se správcem daně a obhajoba možných vysokých nadměrných odpočtů na DPH
 • klasifikace nákladů/aktiv, které vznikly v souvislosti s výstavbou a další stavební činností, vyvolané investice
 • dosažení daňové efektivity u převodů nemovitostí
 • daňové aspekty nájmu a podnájmu nemovitostí

Daňové poradenství specializované na oblast dotací

 • zajištění souladu účtování jednotlivých položek Vaší dotace se zákonem o účetnictví a podmínkami dotačního titulu
 • příprava veškerých účetních dokladů
 • příprava a zpracování podkladů, případně přímo veškerých hlášení a formulářů sestavovaných v průběhu realizace dotačního projektu
 • analytické účetnictví
 • účetní evidence způsobilých a nezpůsobilých výdajů
 • kontrola a evidence faktur
 • kontrola a evidence karet majetku
 • příprava a zpracování podkladů případně přímo veškerých hlášení a formulářů sestavovaných v průběhu realizace dotačního projektu

Vedení účetnictví a daňové evidence

 • kompletní zpracování a vedení účetnictví
 • optimalizace vedení účetnictví a přechod na elektronickou práci s účetními doklady bez nutnosti jakkoli manipulovat při komunikaci s námi v papírové formě
 • vedení a zpracování závazků a pohledávek klienta, pravidelné zasílání přehledů závazků a pohledávek dle aktuální potřeby
 • pravidelné informování o stavu účetnictví
 • vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku, vedení evidence skladu a skladové hospodářství
 • příprava a zasílání platebních příkazů či platebních vzorů a jiných formulářů
 • vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest
 • zpracování vnitřních směrnic a internách postupů účtování
 • sestavení účetní uzávěrky
 • zakládání Rozvahy a Výkazu zisků a ztrát klienta do příslušné Sbírky listin vedené rejstříkovým soudem (zákonná povinnost)
 • sledování saldokonta, propočtu daňové povinnosti, upozornění na rizikové položky na účtech, atd.
 • asistence při inventurách
 • zastupování před FÚ při kontrolách a místních šetřeních
 • skladování a archivace dokladů

Mzdová a personální agenda

 • zpracování a výpočet měsíční mzdy
 • zpracování mzdové a ostatní související agendy pro mezinárodní pohyb pracovní síly
 • správu a evidenci mzdových listů a evidenčních listů důchodového pojištění
 • přípravu výplatní pásky a mzdové výplatní listiny včetně vyhotovení příkazů k úhradě plateb na účty zaměstnanců
 • vypracování pracovních smluv, dohod o provedení práce nebo o pracovní činnosti
 • přihlášení pracovníků ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění
 • odvody sociálního a zdravotního pojištění včetně zasílání měsíčních mzdových přehledů
 • komunikace a zastupování klientů na příslušných úřadech
 • výpočet srážek daní a odvodů
 • zpracování přehledů pro instituce sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, finanční úřad, pojišťovnu pro zákonné pojištění
 • zpracování přehledů pro úřad práce
 • mzdový audit
 • odborný dohled na mzdovou agendu a průběžné konzultace
KONTAKT
Dana Ullmannová

Dana Ullmannová

hlavní účetní


+420 534 002 455
info@mlinhart.cz

Ing. Michal Linhart

Ing. Michal Linhart

daňový poradce


+420 534 002 452
mlinhart@mlinhart.cz

Kde nás najdete

Helfertova 516/18, Brno – Černá Pole, 613 00


Mgr. Kateřina Nováková

Bc. Iveta Kudláčková DiS.

asistentka daňového poradce


+420 534 002 476
kudlackova@mlinhart.cz